Prettig contact, duidelijk, snel en betrouwbaar. Goede prijsstelling.

Bertil Nijhuis, directeur Verzinkerij Twente bv Almelo

Vertaling Nederlands-Pools en Pools-Nederlands

Graag help ik u met de vertaling Nederlands-Pools en Pools-Nederlands van de volgende documenten:

  • documenten burgerlijke stand: geboorteakte, huwelijksakte, huwelijksbevoegdheid
  • onderwijs: diploma, getuigschrift, certificaat, cijferlijst
  • bedrijfsleven: uittreksel KvK, notulen, formulieren, aanvragen, correspondentie
  • contracten: arbeidsovereenkomst, koopcontract, huurovereenkomst
  • marketingmateriaal: brochure, website
  • juridische teksten: dagvaarding, beschikking, vonnis, proces-verbaal
  • notariële akten: akte van levering, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testament
  • autopapieren: kentekenbewijs

cursus Nederlands Pools Duits

Officiële documenten

U hebt een beëdigde vertaling Nederlands-Pools of Pools-Nederlands nodig van uw officiële document voor de gemeente of een andere instantie. Alsof u niet genoeg zorgen zou hebben om alles te regelen, wordt u nu ook nog gevraagd om een beëdigde vertaling voor te leggen. En dat alles natuurlijk binnen een bepaalde termijn. De tijd dringt, onzekerheid neemt toe en alles moet voor gisteren geregeld worden.

Beëdigde vertaling Nederlands-Pools

Ik verzorg snel een beëdigde vertaling voor u. Om een document te vertalen, heb ik een kopie van uw document nodig. Het origineel hoeft u niet op te sturen. Op basis van de kopie maak ik de vertaling en de kopie van uw tekst hecht ik aan de vertaling. Zowel de vertaling als de kopie van uw document wordt voorzien van mijn stempel en handtekening. U beschikt nu over een beëdigde vertaling waarmee u naar de officiële instantie toe kunt.

vertaling Nederlands Pools
vertaling Nederlands Pools

De meeste vertalingen stuur ik per post maar u kunt de vertaling uiteraard ook persoonlijk ophalen.

cursus Nederlands Pools Duits

Beëdigd vertaler Pools

Ik ben beëdigd vertaler Pools en mijn specialisatie is strafrecht. Sinds 10 jaar vertaal ik officiële stukken voor politie en justitie, en zakelijke klanten. Ik heb ook veel particuliere klanten die vertalingen nodig hebben van documenten van de burgerlijke stand en diploma’s.

Als beëdigd vertaler ben ik ook verplicht om me regelmatig bij te scholen. Ik moet punten verzamelen om ingeschreven te blijven in het register.

Geheimhouding gegarandeerd

Ik sta in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit register valt onder de Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mijn Wbtv-nummer is 463. Als beëdigd vertaler Pools heb ik geheimhoudingsplicht. Uw documenten zijn bij mij veilig. Ik beschik over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en ik ben gescreend door de politie (Betrouwbaarheid en Geschiktheid Onderzoek).

cursus Nederlands Pools Duits

Vragen? Neem contact op

Wilt u weten hoeveel de vertaling gaat kosten en hoe lang het gaat duren? Stuur dan een kopie van uw document naar info@dpstalen.nl en ik geef u mijn prijs door. Mocht u haast hebben, dan kunt u het beste bellen naar 06-20 59 20 11 of bij geen gehoor een appje sturen.