Privacy Statement

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van DPS Talen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:                                   Dagmara Peters

Onderneming:                                 DPS Talen

 

Postadres:                                         Brummelhof 37, 7045 AB Azewijn, Nederland

 

Bezoekadres                                     Emailleplein 34, 7071 AZ Ulft, Nederland

 

E-mail:                                                 info@dpstalen.nl

Telefoonnummer:                          +31 (0) 314 32 55 46

KvK-nummer:                                   09170601

 

DPS Talen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. DPS Talen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. DPS Talen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens DPS Talen, waaronder www.dpstalen.nl.

 

DPS Talen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door DPS Talen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door DPS Talen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor DPS Talen om de overeenkomst uit te voeren.

 

DPS Talen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt DPS Talen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door DPS Talen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

  • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres postcode woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw voornaam en e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@dpstalen.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 1 jaar na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan DPS Talen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor DPS Talen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het verwerken van betalingen maakt DPS Talen gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe boekhouder is Visma Online en P. van de Putte Administratieve Dienstverlening.

 

DPS Talen maakt gebruik van Google-Analytics cookies en heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. DPS Talen maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Het staat DPS Talen vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van DPS Talen ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van DPS Talen. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van DPS Talen. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van DPS Talen;