Ik ben zeer tevreden over DPS Talen. Dagmara Peters is snel, en vooral vakkundig. En stressfree. Eigenlijk de ideale tolk Pools.

mr. J.B. Houtappel, advocaat, Houtappel Advocatenkantoor Rotterdam

Tolk Pools – Tolkdiensten

In de volgende situaties help ik u graag als tolk Pools:

  • bij de politie: verdachtenverhoor, getuigenverhoor, opnemen van een aangifte
  • bij de rechter: tolken op de zitting
  • bij de advocaat: gesprekken met cliënten, voorbereiden van een zitting
  • bij de notaris: het passeren van akten bij de notaris: leveringsakte, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testament
  • bij de werkgever: zakelijke gesprekken, gesprekken met het personeel zoals functioneringsgesprekken, vergaderingen en slechtnieuwsgesprekken
  • bij de bedrijfsarts: gesprekken met langdurig zieke werknemers
  • tijdens de opleiding: interne vakgerichte opleidingen voor uw Poolse werknemers
  • bij de gemeente: gesprekken met cliënten
  • bij de hulpverlener: gesprekken met ouders en kinderen
  • op school: gesprekken met ouders en kinderen

Waarom een tolk Pools?

U moet gesprekken voeren met uw Poolse werknemers of cliënten terwijl uw gesprekspartners niet zo goed Nederlands spreken. Engels is vaak onvoldoende en Google Translate helpt u ook niet echt verder. Misschien schakelt u andere werknemers of familieleden in om te tolken. Soms fungeren zelfs kinderen als tolken bij ingrijpende gesprekken die alleen volwassenen zouden moeten voeren.

We denken vaak onterecht dat iedereen die twee talen spreekt, kan tolken. Dat is net als denken, dat  iedereen die twee handen heeft piano kan spelen. De onofficiële tolk voelt zich vaak ongemakkelijk bij persoonlijke gesprekken van zijn of haar naasten. Het gebeurt ook wel eens dat de onofficiële tolk het gesprek overneemt en antwoord geeft op vragen die u aan uw gesprekspartner stelt.

U wilt een tolk Pools

Wat u wilt is een gelijkwaardig gesprek voeren met uw Poolse gesprekspartner. U wilt begrepen worden en u wilt dat de ander u begrijpt. U wilt dat u alles duidelijk kunt maken en dat uw gesprekspartner dat ook kan. Misschien is dat een goed moment om een tolk Pools in te schakelen.

Geheimhoudingsplicht gegarandeerd

Ik ben beëdigd tolk Pools en mijn specialisatie is strafrecht. Sinds 10 jaar tolk voornamelijk voor politie, justitie en advocatuur maar ook steeds vaker voor bedrijven en hulpverleners. Door de aard van de branches waar ik voor werk, ben ik moeilijke gesprekken gewend.

Als beëdigd tolk ben ik onpartijdig en heb geheimhoudingsplicht. De onderwerpen van uw gesprekken zijn bij mij veilig. Ik beschik over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en ik ben gescreend door de politie (Betrouwbaarheid en Geschiktheid Onderzoek).

Tolk per telefoon

Ik tolk veel vaker per telefoon dan persoonlijk. U kunt mij reserveren voor een gesprek met uw Poolse gesprekspartner en ik zal u via de telefoon bijstaan. Ik beschik over een uitstekende apparatuur zodat de geluidskwaliteit heel goed is. U kunt zelfs uw mobieltje gebruiken voor een telefonische tolkdienst. Bovendien is tolken per telefoon veel aantrekkelijker want u betaalt mijn reiskosten niet.

Conference call met tolk

Wanneer u met uw Poolse gesprekspartner wilt telefoneren, kan ik u ook helpen. We voeren dan een driegesprek via een conference call. Neem contact met mij op dan vertel ik u hoe dat in de praktijk werkt.

Tolk Pools op locatie

Wanneer er meer personen deelnemen aan een gesprek, is het handiger wanneer ik persoonlijk aanwezig ben. Dan tolk ik tegelijkertijd met de spreker. Ik fluister in het oor van uw Poolse gesprekspartner wat er wordt gezegd. De ene spreker hoeft dus niet op de andere te wachten tot de tolk klaar is. U behoudt op deze manier de natuurlijke structuur van uw overleg. Er is geen vertraging en u raakt de draad door de tolk nooit meer kwijt.

Vragen? Neem contact op

Graag geef ik antwoord op uw vragen. Stel uw vraag via het contactformulier of info@dpstalen.nl, of bel 0314-32 55 46 of 06 20 59 20 11.