Ik ben zeer tevreden over DPS Talen. Dagmara Peters is snel, en vooral vakkundig. En stressfree. Eigenlijk de ideale tolk Pools.

mr. J.B. Houtappel, advocaat, Houtappel Advocatenkantoor Rotterdam

Tolk Pools – Tolkdiensten

In de volgende situaties help ik u graag als tolk Pools:

 • bij de politie: verdachtenverhoor, getuigenverhoor, opnemen van een aangifte
 • bij de rechter: tolken op de zitting
 • bij de advocaat: gesprekken met cliënten, voorbereiden van een zitting
 • bij de notaris: het passeren van akten bij de notaris: leveringsakte, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testament
 • bij de werkgever: zakelijke gesprekken, functioneringsgesprekken, vergaderingen en slechtnieuwsgesprekken
 • bij de bedrijfsarts: gesprekken met langdurig zieke werknemers
 • tijdens de opleiding: interne vakgerichte opleidingen voor uw Poolse werknemers
 • bij de gemeente: gesprekken met cliënten
 • bij het UWV: gesprekken m.b.t. uitkeringen
 • bij de hulpverlener: gesprekken met ouders en kinderen
 • op school: gesprekken met ouders en kinderen

cursus Nederlands Pools Duits

Waarom een tolk Pools?

U moet gesprekken voeren met uw Poolse werknemers of cliënten terwijl uw gesprekspartners niet zo goed Nederlands verstaan en spreken. Engels is vaak onvoldoende en Google Translate helpt u ook niet echt verder. Misschien schakelt u andere werknemers of familieleden in om te tolken. Soms fungeren zelfs kinderen als tolken bij ingrijpende gesprekken die alleen volwassenen zouden moeten voeren.

De onofficiële tolk voelt zich vaak ongemakkelijk bij persoonlijke gesprekken van zijn of haar naasten. Het gebeurt ook wel eens dat de onofficiële tolk het gesprek overneemt en antwoord geeft op vragen die u aan uw gesprekspartner stelt. Tolken is een vak. Men denkt vaak onterecht dat iedereen die twee talen spreekt, kan tolken. Dat klopt niet, net zoals niet iedereen die twee handen heeft piano kan spelen.

U wilt een gelijkwaardig gesprek

U wilt een gelijkwaardig gesprek voeren met uw Poolse gesprekspartner. U wilt begrepen worden en u wilt dat de ander u begrijpt. U wilt dat u alles duidelijk kunt maken en dat uw gesprekspartner dat ook kan. Dan is het een goed moment om een tolk Pools in te schakelen.

Geheimhoudingsplicht gegarandeerd

Ik ben beëdigd tolk Pools en mijn specialisatie is strafrecht. Sinds 10 jaar tolk ik voornamelijk voor politie, justitie en advocatuur maar ook steeds vaker voor bedrijven en hulpverleners. Door de aard van de branches waar ik voor werk, ben ik moeilijke gesprekken gewend.

Als beëdigd tolk ben ik onpartijdig en heb geheimhoudingsplicht. De onderwerpen van uw gesprekken zijn bij mij veilig. Ik beschik over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en ik ben gescreend door de politie (Betrouwbaarheid en Geschiktheid Onderzoek).

cursus Nederlands Pools Duits

Ik sta in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Dit register valt onder de Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mijn Wbtv-nummer is 463.

Tolk per telefoon

Ik tolk vaak per telefoon. U kunt mij reserveren voor een gesprek met uw Poolse gesprekspartner en ik zal u via de telefoon bijstaan. Ik beschik over een uitstekende apparatuur zodat de geluidskwaliteit heel goed is. U kunt zelfs uw mobieltje gebruiken voor een telefonische tolkdienst. Bovendien is tolken per telefoon aantrekkelijker omdat u geen reiskostenvergoeding betaalt.

Conference call met tolk

Wanneer u met uw Poolse gesprekspartner wilt telefoneren, help ik u ook. We voeren dan een driegesprek via een conference call. Neem contact met mij op om te bespreken hoe dat in de praktijk werkt.

Tolk Pools op locatie

Wanneer er meer personen deelnemen aan een gesprek, is het handiger als ik persoonlijk aanwezig ben. Dan tolk ik tegelijkertijd met de spreker. Ik fluister in het oor van uw Poolse gesprekspartner wat er wordt gezegd. De ene spreker hoeft dus niet op de andere te wachten tot de tolk klaar is. U behoudt op deze manier de natuurlijke structuur van uw overleg. Er is geen vertraging en u raakt de draad door de tolk nooit meer kwijt.

cursus Nederlands Pools Duits

Vragen? Neem contact op

Graag geef ik antwoord op uw vragen. Stel uw vraag via het contactformulier of info@dpstalen.nl, of bel 0314-32 55 46 of 06 20 59 20 11.