Najważniejsze w komunikacji jest usłyszenie tego, co nie zostało powiedziane.

Peter. F. Drucker

 • prawo karne
 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • odpowiedzialność cywilna
 • służba zdrowia i zdrowie psychiczne
 • czynności notarialne
 • działalność gminy
 • opieka nad nieletnimi
 • edukacja i szkolnictwo
 • ubezpieczenia społeczne (UWV)

W trakcie rozmów z klientami, partnerami biznesowymi czy pracownikami najważniejsze jest precyzyjne przekazanie informacji i sedna sprawy. Profesjonalny tłumacz fachowo wspiera rozmówcę. Uważnie słucha, przekłada na język obcy wypowiedzi, a jednocześnie nigdy się nie narzuca. To tłumacz, którego nawet się nie zauważa; tłumacz niewidzialny.

Tłumacz języka polskiego ułatwi komunikację podczas spotkań zawodowych. Tłumacz języka polskiego wesprze klienta swoją wiedzą i doświadczeniem. Nawiążesz więc współpracę z tłumaczem języka polskiego, na którym możesz polegać i któremu możesz w pełni zaufać. Pozwoli Ci to całkowicie skoncentrować się na temacie rozmowy i na osiągnięciu swoich celów. Jako tłumacz przysięgły gwarantuję całkowitą bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.

 • policja i prokuratura: przesłuchania na policji, przesłuchania świadków, składanie zawiadomień o przestępstwie
 • sądownictwo: tłumaczenie w sądzie podczas rozprawy, przesłuchania świadków
 • adwokatura: rozmowy z klientami
 • notariat: odczytywanie akt u notariusza: akt notarialny umowy przeniesienia własności, akt notarialny ustanowienia hipoteki, umowa majątkowa małżeńska, umowa na wspólne życie, testament
 • działalność gospodarcza: rozmowy biznesowe, rozmowy z pracownikami, (np. rozmowy oceniające, informacyjne itd.), zebrania
 • wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia dla polskich pracowników
 • gmina: rozmowy z klientami
 • opieka nad nieletnimi: rozmowy z rodzicami i dziećmi
 • szkolnictwo: rozmowy z rodzicami i dziećmi
 • tłumaczenia przez telefon

Oferuję również możliwość zarezerwowania tłumacza na czas rozmowy osobistej z rozmówcą, w trakcie której tłumacz będzie tłumaczył przez telefon. Taka forma tłumaczenia pozwala oszczędzić koszty i zapewnić elastyczność dostosowania terminów.

Jeżeli potrzebujesz tłumacza na czas rozmowy telefonicznej – również mogę pomóc! Odbywa się to wówczas w postaci telekonferencji trzech osób – w tym tłumacza.

W przypadku gdy rozmowa ma charakter poważny albo skomplikowany, bądź jeśli uczestniczy w niej więcej osób, wówczas lepiej jest zarezerwować tłumacza osobistego, który przyjedzie na miejsce i będzie mógł aktywnie reagować na wszelkie „nagłe zwroty akcji”.

Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub wyślij mail na adres info@dpstalen.nl bądź zadzwoń pod numer telefonu 0314 32 55 46.