DISCLAIMER – Zrzeczenie się odpowiedzialności

Odwiedzając tę stronę albo korzystając ze znajdujących się na niej informacji, zgadzasz się na zastosowanie niniejszego disclaimera, którego celem jest zwolnienie DPS Talen z odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Korzystanie z informacji

Celem informacji znajdujących się na stronie jest wyłącznie ogólne informowanie. DPS Talen stara się, aby na stronie oferować zawsze poprawne i aktualne informacje, ale nie można nabyć żadnych praw w wyniku tych informacji. DPS Talen przygotowuje te informacji z dużą starannością i korzysta ze źródeł, które można uznać za godne zaufania. Mimo to DPS Talen nie ponosi odpowiedzialności za to, czy te informację są wyczerpujące, poprawne, czy też aktualne.

Korzystanie ze strony internetowej

DPS Talen nie gwarantuje, że strona będzie działać nieprzerwanie bez zarzutu oraz, że  będzie pozbawiona wirusów. DPS Talen nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej lub prawidłowego działania strony.

E-mail

DPS Talen nie gwarantuje, że przesłane jej maile zostaną dostarczone lub przetworzone. Nie może również zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przesyłania korespondencji mailowej. Zawsze związane jest z tym pewne ryzyko. Korespondując z DPS Talen drogą mailową bez kodowania lub zabezpieczania hasłem przesyłanych treści, zgadzasz się na to ryzyko.

Informacje, produkty i usługi osób trzecich

Na stronie DPS Talen znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. DPS Talen nie ponosi odpowiedzialności za treści, korzystanie oraz dostępność stron internetowych osób trzecich. Korzystnie z tych stron jest na własne ryzyko. Informacje, znajdujące się na tych stronach, nie zostały bliżej zweryfikowane przez DPS Talen co do tego, czy są wyczerpujące, poprawne i aktualne.

Korzystanie z informacji

Informacje zaprezentowane na tej stronie takie jak: tekst, zdjęcia, marki, logo, znaki handlowe czy informacje w innych formach, objęte są prawem autorskim i prawem własności i należą do DPS Talen. Informacje te nie mogą być kopiowane, zmieniane, powielane i rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody DPS Talen. Z informacji tych można jednak korzystać na użytek własny.

Zmiany

DPS Talen zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany wszelkich informacji na stronie, łącznie z niniejszym disclaimerem, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym korzystających ze strony. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy informacje znajdujące się na stronie, łącznie z niniejszym disclaimerem, nie zostały zmienione.

Stosowne prawo

Do tej strony oraz disclaimera stosuje się prawo holenderskie. Wszelkie spory z tytułu albo w wyniku niniejszego disclaimera będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w okręgu siedziby DPS Talen.