Polityka Prywatności

 

Dane osobowe przechowuję jedynie, jeśli zakupisz produkt lub usługę w firmie DPS Talen albo jeśli wydasz na to swoją wyraźną zgodę. Dane osobowe przechowuje następująca osoba:

 

Przedsiębiorca:                                                                 Dagmara Peters

Firma:                                                                                     DPS Talen

Adres do korespondencji:                                           Brummelhof 37, 7045 AB Azewijn, Holandia

Adres dla odwiedzających                                          Emailleplein 34, 7071 AZ Ulft, Holandia

E-mail:                                                                                   info@dpstalen.nl

Numer telefonu:                                                             +31 (0) 314 32 55 46

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw:    09170601

 

Firma DPS Talen jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów RODO, prowadzenie administracji klientów oraz administracji w celu analizy danych i marketingu. Firma DPS Talen jest podmiotem odpowiedzialnym w myśl RODO. Firma DPS Talen jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w imieniu DPS Talen, między innymi strony  www.dpstalen.nl.

 

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez DPS Talen jest administracja klientów, wywiązywanie się z umów, inkasowanie zapłat, prowadzenie strony internetowej, marketingu osobistego oraz spełnianie wymogów prawnych.

 

Dane osobowe przechowywane przez DPS Talen służą przede wszystkim wywiązywaniu się z umów związanych z dostarczaniem produktów lub wykonywaniem usług przez DPS Talen. Bez tych danych DPS Talen nie jest w stanie wywiązać się z umowy.

 

DPS Talen obchodzi się z największą starannością z Twoimi danymi osobowymi i robi wszystko, aby te dane były przechowywane w sposób bezpieczny. Ewentualne wycieki danych będą zawsze zgłaszane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Autoriteit Persoonsgegevens] oraz osobom, których dane osobowe możliwie są w niebezpieczeństwie. W przypadku wycieku danych DPS Talen zawsze podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo strony internetowej.

 

Jeśli jesteś zdania, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane, zdobywane albo przechowywane w sposób nieodpowiedni, i mimo Twoich wielokrotnych próśb nie możesz usunąć tych danych, to zawsze możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Autoriteit Persoonsgegevens].

 

DPS Talen przechowuje następujące dane osobowe:

 

  • W celu wywiązania się z umowy: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
  • W celu zapłaty za faktury: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, adres e-mail;
  • W celu przesłania niezobowiązującej oferty: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i miejsce zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
  • W celu wysyłania newsletterów (maili z poradami) (jeśli ktoś chce): imię i adres e-mail;
  • W celu odpowiedzi na pytania i skargi klientów: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu;

 

Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne i zawsze możesz uzyskać wgląd do tych danych i je zmienić lub usunąć. Wgląd, zmiana i usunięcie danych osobowych jest możliwa za pomocą newsletteru albo wysłania wyraźnego oświadczenia mailem na adres info@dpstalen.nl.

 

Dane osobowe usuwane są w każdym razie:

 

  • W przypadku wywiązania się z umowy: 5 lat po ustaniu umowy dla celów możliwych kolejnych umów;
  • W przypadku zapłaty za fakturę: 7 lat po zapłaceniu za daną fakturę, w celu spełnienia wymagań prawnych urzędu podatkowego;
  • W przypadku zapytania ofertowego i niezobowiązującej oferty: 1 rok po wysłaniu niezobowiązującej oferty;
  • W przypadku newsletteru: do odwołania;
  • W przypadku odpowiedzi na pytania i skargi klientów: do rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący.

 

W celu prawidłowego wywiązania się z umowy DPS Talen może skorzystać z ekspertyzy innych firm, które też mogą mieć wgląd do Twoich danych. W każdym razie będą one przechowywać Twoje dane jedynie tak długo jak jest to konieczne do wykonania pracy. W żadnym razie dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż czynności wykonywane przez DPS Talen, chyba że dana osoba wyraźnie o to została poproszona.  Do przekazywania danych osobowych osobom trzecim stosuje się umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

 

W celu przetwarzania płatności DPS Talen korzysta z pomocy księgowego. Dane osobowe konieczne do przetwarzania płatności przekazywane są księgowemu. Księgowość prowadzona jest w systemie Visma Online, a księgowym jest P. van de Putte Administratieve Dienstverlening.

 

DPS Talen korzysta z ciasteczek Google-Analytics i zawarła z Google Analytics umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ostatni oktet adresu IP został ukryty, a ‚dzielenie się danymi’ zostało wyłączone. DPS Talen nie korzysta z innych usług Google w połączeniu z ciasteczkami Google Analytics.

 

W celu wysyłania newslettera DPS Talen korzysta z wtyczki MailPoet. Dane osobowe konieczne do wysyłania newslettera przechowywane są w listach subskrybentów wtyczki MailPoet.

 

Firma DPS Talen ma prawo założyć czarną listę z danymi osobowymi osób, które w poważnym stopniu naruszyły zaufanie DPS Talen. Dane na czarnej liście będą przechowywane na czas nieokreślony i są jedynie do wglądu DPS Talen. Czarna list przechowywana jest również w celu przyszłych ofert DPS Talen. W każdym razie na czarną listę zostaną wpisane osoby, które pomimo wielokrotnych próśb, nie dokonały zaległych płatności wobec DPS Talen;