Kolejność wyrazów w zdaniu holenderskim cz. 2

Kolejność wyrazów w zdaniu holenderskim część 2 Jeśli jeszcze nie czytałeś, to przeczytaj najpierw Kolejność wyrazów w zdaniu część...

Kolejność wyrazów w zdaniu holenderskim
Kolejność wyrazów w zdaniu holenderskim

Kolejność wyrazów w zdaniu holenderskim Kolejność wyrazów w zdaniu holenderskim jest zupełnie inna niż w zdaniu polskim, ale dla...